вторник, 5 май 2009 г.

Защитена местност Малък Канагьол

През един от многото почивни дни от първи до шести май поставихме начало на обиколката ни из природните забележителности в обхвата на РИОСВ- Русе. Цел номер едно беше защитена местност "Малък Канагьол".
Няма да повтарям написаното тук , само ще отбележа, че тези скални светилища бяха във фокуса на обиколката ни. Всичко беше прекрасно, докато не се покатерих на най- ниската от всички ниши- разтрепериха ми се краката като погледнах надолу. Как мъжът ми се катери с малко дете под мишница пък съвсем не мога да си представя. Голямото чудо се очертава същото козле като него. Добре че все още имам правото на вето, че много ми идват двама авантюристи.
В албума "Преоткрий Сребърна" пише още и за "...уникалния ландшафт, включващ каньоновидно суходолие, характерни скални образувания, редки хазмофитни растителни съобщества, естествените местообитания на защитени растителни и животински видове". Над суходолието минава част и от миграционния коридор Via Pontica, което също е добре дошло за нас и специално за съпруга ми. Мога да потвърдя, че "Не е лек животът на Wild Life- фотографската съпруга", както казва той, принуждавайки ме да скачам върху спирачката :).


Снимките са геореферирани.
Related Posts with Thumbnails
 
speedbloggertemplate.co.cc. Powered by Blogger.com